Treść główna

Infrastruktura i energetyka

Specjalizacją Kancelarii jest doradztwo na rzecz podmiotów świadczących usługi z zakresu użyteczności publicznej.

Od początku funkcjonowania Kancelarii zdobywaliśmy doświadczenie, świadcząc kompleksową pomoc prawną przedsiębiorcom tworzącym ramy naszej gospodarki z sektorów, takich jak: budownictwo, infrastruktura, energetyka, wodociągi, paliwa, przemysł wytwórczy, eksploatacja złóż, transport, odbiór i przetwarzanie odpadów, telekomunikacja, usługi komunalne, sieci dystrybucyjne i przesyłowe.

Obsługujemy zarówno wytwórców energii elektrycznej, jak i przedsiębiorstwa dystrybucyjne i przesyłowe zasilające w energię elektryczną region wrocławski oraz przedsiębiorstwo wodnokanalizacyjne zapewniające dostawy wody dla 250 tysięcy mieszkańców aglomeracji wałbrzyskiej.

Infrastruktura i energetyka – czym się zajmujemy:

 • przygotowujemy analizy prawne i strategie udziału w projektach infrastrukturalnych,
 • świadczymy doradztwo prawne na podstawie prawa energetycznego, prawa wodnego i rozporządzeń wykonawczych,
 • przeprowadzamy audyt prawny infrastruktury, w szczególności przesyłowej i dystrybucyjnej oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w tym zakresie,
 • przygotowujemy umowy w zakresie zabezpieczania praw do gruntu,
 • przygotowujemy kompleksowe procedury przetargowe dla inwestycji infrastrukturalnych i energetycznych,
 • bierzemy udział w negocjacjach prowadzonych z właścicielami nieruchomości,
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz w sporach sądowych,
 • koordynujemy proces inwestycyjny,
 • prowadzimy postępowania w przedmiocie praw do gruntu,
 • sporządzamy analizy i opinie prawne z zakresu problematyki urządzeń przesyłowych infrastruktury wodnokanalizacyjnej i energetycznej,
 • reprezentujemy przedsiębiorstwa przesyłowe i dystrybucyjne w procesach sądowych: o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości dotyczące urządzeń przesyłowych, o usunięcie urządzeń przesyłowych infrastruktury wodnokanalizacyjnej i energetycznej, ustanowienia służebności przesyłu, służebności gruntowej odpowiadającej treścią służebności przesyłu, służebności czerpania wody, pozyskania tytułów prawnych do nieruchomości w wyniku stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości, służebności przesyłu/służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu dotyczącej infrastruktury wodnokanalizacyjnej i energetycznej.

Zapraszamy do współpracy.