Treść główna

Spory sądowe

Naturalnym środowiskiem dla prawnika, w szczególności adwokata i radcy prawnego są spotkania z ludźmi, rozwiązywanie ich życiowych problemów, aktywne występowanie na sali sądowej.

Spory sądowe są niekiedy nieuniknione. Podejmujemy się zarówno spraw  standardowych, jak i skomplikowanych, dotyczących nietypowych zdarzeń i niebagatelnych kwot.

Wszystkie sprawy naszych Klientów są dla nas równie ważne. 

W Zespole Kancelarii są doświadczeni praktycy, ale również adwokaci i radcowie prawni robiący karierę naukową oraz dydaktyczną. Łączymy praktykę z nauką. Doświadczenie w ustalaniu strategii i prowadzeniu procesu oraz szeroka znajomość procedury sądowej, zwłaszcza w sprawach cywilnych i karnych w czasach intensywnych zmian legislacyjnych, jest niezwykle ważna.

Porównaj – artykuł: Niewykonanie umowy – przedawnienie roszczeń

Spory sądowe – czym się zajmujemy:

 • przedprocesową, wszechstronną analizą stanu prawnego i faktycznego sytuacji i statusu Klienta,
 • szacujemy koszty procesu, czas trwania sporu sądowego, opłacalność wszczęcia lub dalszego prowadzenia procesu w świetle interesów ekonomicznych i życiowych Klienta; staramy się przewidywać i określać końcowy wynik sporu sądowego,
 • ustalamy strategię procesową i taktykę prowadzenia sporu sądowego, zgodnie z celami i interesami naszego Klienta,
 • z uwagi na przewidywaną długotrwałość postępowań sądowych zawsze analizujemy możliwość i dopuszczalność uprzedniego zapewnienia w postępowaniu zabezpieczającym wykonalności przyszłych wyroków,
 • doradzamy i współpracujemy z Klientami także przy czynnościach poprzedzających wszczęcie sporu sądowego (wspieramy lub reprezentujemy Klienta w rozmowach i negocjacjach z jego kontrahentami, opracowujemy korespondencję biznesową, wezwania przedsądowe, jeżeli to tylko możliwe, poszukujemy rozwiązania problemu w negocjacjach ugodowych, przygotowujemy także ugody pozasądowe),
 • w sprawach karnych wspieramy i towarzyszymy Klientowi w każdej prawnie dopuszczalnej formie, na każdym etapie i w każdej czynności: dochodzenia, śledztwa czy rozprawy sądowej, także w postępowaniach wykonawczych,
 • chociaż często bronimy w procesach karnych i karno – skarbowych, mamy także doświadczenie w ochronie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, zarówno w procesach karnych, jak i cywilnych odszkodowawczych,
 • mamy szerokie doświadczenie w zastępstwie procesowym i obronie praw Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, na rozprawach przed: sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym; występujemy także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym; mamy doświadczenie i praktykę reprezentowania praw Klientów przed: Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naszą szczególną specjalizacją są sprawy z zakresu:

 • prawa budowlanego i inwestycyjnego, rozliczania inwestycji budowlanych, w tym infrastrukturalnych,
 • umów handlowych i kontraktów, również międzynarodowych,
 • prawa własności intelektualnej, w tym znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych,
 • prawa zwalczania  praktyk nieuczciwej konkurencji oraz praktyk monopolistycznych,
 • spraw korporacyjnych, zwłaszcza spółek handlowych,
 • prawa własności nieruchomości, ograniczonych praw rzeczowych (w tym sprawy o: zasiedzenie, służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu), ksiąg wieczystych i hipotek, roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • umów dotyczących zagospodarowania, zarządzania i obrotu wszelkimi nieruchomościami gruntowymi i budowlanymi, w tym umów najmu lub dzierżawy,
 • prawa karnego gospodarczego oraz karno – skarbowego.

Zapraszamy do współpracy.