Treść główna

Nieruchomości

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa nieruchomości oraz szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego.

Kancelaria Prawa Budnik Posnow i Partnerzy ma doświadczenie w ustalaniu stanu prawnego nieruchomości, z uwzględnieniem potencjalnych roszczeń byłych właścicieli. W sytuacji niepewnego statusu prawnego nieruchomości regulujemy jej stan prawny.

Przygotowujemy i negocjujemy umowy dotyczące szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami, w tym umowy: sprzedaży, zamiany, deweloperskie, najmu, dzierżawy oraz służebności. Ustalamy także odpowiednie prawne formy zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach.

Reprezentujemy naszych Klientów na każdym etapie przedsięwzięć inwestycyjnych i gospodarczych realizowanych na nieruchomościach, w szczególności na etapie procesu budowlanego.

Kompleksowo obsługujemy podmioty branży budowlanej i inwestycyjnej oraz nabywców obiektów budowlanych, lokali użytkowych i lokali mieszkalnych.

Porównaj artykuł: Nabycie nieruchomości a przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. 

Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy – prawo nieruchomości – czym się zajmujemy:

  • reprezentujemy Klientów przed: organami gminy, nadzoru budowlanego, wydziałami geodezji, architektury, itp. w sprawach dotyczących zarówno statusu nieruchomości, jak i planowanej oraz realizowanej inwestycji, 
  • prowadzimy obsługę prawną inwestycji, których przedmiotem jest budowa obiektów budowlanych oraz infrastruktury technicznej lub przemysłowej,
  • przygotowujemy projekty oraz negocjujemy umowy inwestycyjne i wykonawcze o: wykonanie projektu budowlanego, sprawowanie nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, oraz nadzorujemy ich prawidłowe wykonywanie, 
  • doradzamy, przygotowujemy i reprezentujemy Klientów w transakcjach i kontraktach: sprzedaży, najmu, dzierżawy i innych form korzystania i komercjalizacji obiektu,
  • mamy doświadczenie w zastępstwie procesowym i prawnym w zakresie postępowań: wieczystoksięgowych, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o zniesienie współwłasności, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie oraz wykonywanie służebności gruntowych, drogi koniecznej i przesyłu,
  • analizujemy, przygotowujemy i weryfikujemy umowy deweloperskie, zarządu nieruchomościami, w tym nieruchomościami małych i dużych wspólnot mieszkaniowych; przygotowujemy rekomendacje w zakresie praw i obowiązków wynikających z tych umów. 

Zapraszamy do współpracy.