Treść główna

Spory sądowe

Reprezentujemy naszych Klientów przed Sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałami, a także przed organami administracji państwowej.
Spory sądowe są niekiedy nieuniknione. Podejmujemy się zarówno spraw  standardowych, jak i skomplikowanych, dotyczących nietypowych zdarzeń i niebagatelnych kwot. Wszystkie sprawy naszych Klientów są dla nas równie ważne. W Zespole Kancelarii są doświadczeni praktycy, ale również adwokaci i radcowie prawni robiący karierę naukową oraz dydaktyczną. Łączymy praktykę z nauką. Doświadczenie w ustalaniu strategii i prowadzeniu procesu oraz znajomość procedury sądowej, zwłaszcza w sprawach cywilnych i karnych w czasach intensywnych zmian legislacyjnych, jest niezwykle ważna. Porównaj – artykuł: Niewykonanie umowy – przedawnienie roszczeń

Spory sądowe – czym się zajmujemy:

 • przedprocesową, wszechstronną analizą stanu prawnego i faktycznego sytuacji Klienta,
 • szacujemy koszty procesu, czas trwania sporu sądowego, opłacalność wszczęcia lub dalszego prowadzenia procesu w świetle interesów ekonomicznych i życiowych Klienta; staramy się przewidywać i określać końcowy wynik sporu sądowego,
 • ustalany strategię procesową i taktykę prowadzenia sporu sądowego,
 • z uwagi na długotrwałość postępowań sądowych, jeszcze przed ich wszczęciem analizujemy możliwość zapewnienia w postępowaniu zabezpieczającym wykonalności przyszłych wyroków,
 • doradzamy i współpracujemy z Klientami także przy czynnościach poprzedzających wszczęcie sporu sądowego (wspieramy lub reprezentujemy Klienta w rozmowach, negocjacjach mediacji z jego kontrahentami, opracowujemy korespondencję biznesową, wezwania przedsądowe, jeżeli to tylko możliwe, poszukujemy rozwiązania problemu w negocjacjach ugodowych, rozważamy możliwość zastąpienia wadliwego kontraktu wywołującego spory nową umową pozwalającą na zakończenie sporu i obustronnie korzystne dokończenie wspólnego zadania, przygotowujemy ugody pozasądowe),
 • w sprawach karnych wspieramy i towarzyszymy Klientowi w każdej prawnie dopuszczalnej formie, na każdym etapie i w każdej czynności: dochodzenia, śledztwa czy rozprawy sądowej, także w postępowaniach wykonawczych,
 • chociaż z procesach karnych z reguły bronimy oskarżonych, mamy także doświadczenie w obronie praw osób pokrzywdzonych przestępstwem, zarówno w procesach karnych, jak i cywilnych odszkodowawczych,
 • mamy szerokie doświadczenie w zastępstwie procesowym i obronie praw Klientów na każdym etapie postępowania sądowego, na rozprawach przed Sądami Rejonowymi, Okręgowymi, Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym; występujemy także przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym; mamy doświadczenie i praktykę reprezentowania praw Klientów przed Trybunałem Konstytucyjnym, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu:

 • prawa cywilnego i gospodarczego,
 • prawa karnego i karno – skarbowego,
 • prawa handlowego,
 • rozstrzygnięć nadzorczych organów administracji rządowej,
 • postępowań kontrolnych i podatkowych,
 • umów handlowych,
 • roszczeń cywilnoprawnych,
 • gospodarki nieruchomościami, obrotu nieruchomościami,
 • postępowań sądowo-administracyjnych.
Zapraszany do współpracy.