Treść główna

Szkolenia

Adwokaci i Radcowie prawni z naszej Kancelarii posiadają doświadczenie i kompetencje w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów dla jednostek samorządu terytorialnego, ich kadry urzędniczej i pracowników merytorycznych.

Prowadzimy szkolenia z takich dziedzin jak:

Oferujemy także szkolenia i warsztaty z zakresu prawa: cywilnego, gospodarczego, administracyjnego i karnego w tematach odpowiadających konkretnym potrzebom i wymaganiom wskazanych przez Klientów.

Na zlecenie Klienta prowadzimy stały monitoring danej dziedziny regulacji prawnej oraz przygotowujemy bieżące raporty o istotnych zmianach stanu prawnego. Szkolimy w zakresie wdrożenia nowych regulacji prawnych w codziennym funkcjonowaniu jednostki. 

Szczególną uwagę zwracamy na możliwość praktycznego wykorzystania przekazywanej wiedzy i informacji w sprawnym i wydajnym zarządzaniu jednostką.

Szkolenia dla samorządów – czym się zajmujemy:

  • analizujemy problemy i potrzeby organów, urzędu, spółek komunalnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie wskazanych przez Klienta spraw,
  • sporządzamy audyty w zakresie prawidłowego zastosowania regulacji prawnych dotyczących bieżącej działalności administracyjnej i gospodarczej prowadzonej w ramach wykonywania zadań samorządu terytorialnego,
  • przygotowujemy jednostki do wdrożenia nowych regulacji prawnych,
  • opracowujemy warianty możliwych sposobów rozwiązywania bieżących problemów i przeszkód w sprawnym wykonywaniu zadań samorządu terytorialnego.

Szkolenia realizujemy w formie dostosowanej do potrzeb i możliwości jednostki, „stacjonarne” zarówno w siedzibie i biurach jednostki, jak i w lokalach Kancelarii lub podmiotu zewnętrznego, oraz „zdalne” z wykorzystaniem multimediów i środków komunikacji na odległość.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe opracowane przez naszych prawników, a po pozytywnym zakończeniu stosowne certyfikaty lub poświadczenia odbycia szkolenia.

Zapraszamy do współpracy.