Treść główna

Spółki komunalne

Spółki komunalne są ważnym narzędziem wykonywania zadań publicznych samorządu terytorialnego.

Kancelaria posiada doświadczenie w tworzeniu i świadczeniu obsługi prawnej takich podmiotów jak spółki komunalne.

Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych zarówno z przedsięwzięciami inwestycyjnymi, jak i z bieżącą działalnością spółek komunalnych, wykonywaniem zadań i usług publicznych na rzecz społeczności lokalnych, także pod kątem zgodności z zasadami dyscypliny finansów publicznychzamówień publicznych.  

Przeprowadzamy również audyty spraw kadrowych i polityki zatrudnienia w spółkach komunalnych, w tym wdrażania szczególnych zasad wynagradzania osób będących członkami ich organów, poprzez przygotowywanie projektów kontraktów managerskich, umów o pracę oraz uchwał właściwych organów tych spółek.

Mamy doświadczenie w przygotowywaniu projektów i przeprowadzaniu przedsięwzięć inwestycji w formule „Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”.

Nasze doświadczenie jest budowane nie tylko w oparciu o świadczone usługi prawne na rzecz spółek komunalnych i jednostek samorządowych, ale również poprzez uczestnictwo w komisjach rewizyjnych i radach nadzorczych, oraz poprzez prowadzenie szkoleń i warsztatów dla pracowników i kadry zarządzającej.

Kancelaria świadczy usługi na rzecz spółek komunalnych zarówno w ramach umów tzw. stałej, kompleksowej obsługi prawnej, jak i na podstawie zlecenia udzielenia wsparcia prawnego w konkretnej sprawie, obsługi konkretnej inwestycji lub kontraktu, przeprowadzenia konkretnego postępowania sądowego, ale także zastępstwa procesowego w określonych rodzajach spraw.

Zapraszamy do współpracy.