Treść główna

Gmina Jarosław – dzierżawa 147 ha gruntu pod farmę fotowoltaiczną

Odnawialne źródła energii to inwestycja w bezpieczeństwo energetyczne kraju. Miło nam poinformować, że Zespół Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy miał okazję wspierać Gminę Jarosław w procedurze przetargowej wydzierżawienia 147 ha gruntów gminnych (obr. Makowisko) z przeznaczeniem na farmę fotowoltaiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Umowa dzierżawy została podpisana przez Wójta Gminy Jarosław, panią Elżbietę Grunt oraz przedstawiciela Inwestora w dniu 13 lipca 2022 roku.

Kancelaria Prawna Budnik, Posnow i Partnerzy oraz Gmina Jarosław współpracowały w całym procesie przeprowadzenia przetargu, którego przedmiotem była dzierżawa 147 ha gruntów gminnych (obr. Makowisko) z przeznaczeniem na farmę fotowoltaiczną, oraz w procesie finalizacji procedury przetargowej.

Porównaj artykuł: Podpisanie umowy na dzierżawę gruntów

Gmina Jarosław – dzierżawa gruntów gminnych

Oddanie gruntów Gminy Jarosław w dzierżawę nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia publicznego przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnych. Łączna powierzchnia gruntów – składających się z 20 odrębnych działek – stanowi 147 ha. Nieruchomości są doskonale skomunikowane – posiadają bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej, przez grunty przebiega linia średniego napięcia.

Dzięki precyzyjnym zapisom przetargu Gmina ma pewność, że Inwestor posiada bogate i rzetelne doświadczenie w prowadzeniu i w budowie oraz eksploatacji elektrowni fotowoltaicznych. Potencjalni oferenci zobowiązani byli bowiem do wykazania  doświadczenia i przedstawienia wykazu oddanych do użytku (we własnym imieniu i na własny rachunek) co najmniej 3 (słownie: trzech) elektrowni fotowoltaicznych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii oraz Konfederacji Szwajcarskiej, dla których suma generowanej mocy wynosi co najmniej 50 (słownie: pięćdziesiąt) MW.

Wyłoniony Inwestor, należący do struktury globalnego lidera energetycznego, daje rękojmię sprawnej i profesjonalnej realizacji projektu.

Jak szacują włodarze gminy, podpisana umowa przyniesie również wymierne korzyści dla budżetu gminy w postaci dochodów własnych z czynszu dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości od prowadzonej działalności gospodarczej. „Szacowany dochód budżetu Gminy Jarosław po zrealizowaniu inwestycji wyniesie ponad 4 mln zł rocznie, co przy długoletniej umowie zagwarantuje dochód na poziomie około 110 mln zł” – wskazuje Wójt Gminy Elżbieta Grunt.

Rozwój fotowoltaiki

Fotowoltaika w Polsce to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów OZE.  Stosownie do raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022 przygotowanego przez Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska znalazła się (najprawdopodobniej) na drugim miejscu (za Niemcami) pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a przyrost nowych mocy wynosił ponad 3,7 GW (tempo wzrostu rynku przekroczyło 105%).

Do obszarów aktywnie uczestniczących w intensywnym rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii dołączy również Gmina Jarosław.

Podpisanie umowy na dzierżawę 147 ha gruntu z przeznaczeniem na farmę fotowoltaiczną na terenie Gminy Jarosław wpisuje się w realizację europejskich założeń energetycznych. Zgodnie bowiem z ogłoszonym przez komisję Europejską dnia 14 lipca 2021 roku tzw. pakietem “Fit for 55”, redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Unii Europejskiej do roku 2030 ma wynieść 55 %, a w roku 2050 osiągnąć neutralność. 

Ze strony Kancelarii Prawnej Budnik, Posnow i Partnerzy, Gminę Jarosław w zakresie opracowania i przygotowywania przetargu na dzierżawę gruntów, a także w trakcie rozmów i finalizacji procedury przetargowej, reprezentowali adwokat Michał Jerzy Skorupka, adwokat Maciej Mnitowski oraz radca prawny Barbara Mikłaszewicz. 

Porównaj wpis – Odnawialne źródła energii