Treść główna

Ranking Kancelarii Dziennika Rzeczpospolita

Rok 2020 był rokiem szczególnym ze względu na pandemię koronawirusa Sars-Cov-2. Zmiany nie ominęły również branży prawnej. Ranking Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita 2021, w którym Kancelaria KBPP zajęła 7 miejsce w województwie dolnośląskim pokazał, że Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy podołała tym wymagającym okolicznościom. W jaki sposób pandemia zmieniła prawniczy świat? Czy koronawirus stał się przeszkodą czy motorem globalizacji na rynku usług prawniczych? Czy pomimo lockdownu branża prawna nie była bardziej dostępna niż kiedykolwiek wcześniej?

Dziennik Rzeczpospolita przygotował raport dotyczący branży prawniczej w dobie epidemii – Partner Kancelarii Budnik Posnow i Partnerzy Krzysztof Mitoraj został poproszony o komentarz.

Wyniki tegorocznej edycji rankingu Kancelarii pokazały, że branża prawna poza stolicą rozwija się bardzo prężnie. W roku 2020 było to związane między innymi z nagłym zapotrzebowaniem na pilne rozwiązania dla przedsiębiorców w dobie pandemii. Raport został przygotowany z udziałem kilku kancelarii prawnych spoza stołecznej Warszawy.

Raport Dziennika Rzeczpospolita

Jednym z istotnych zagadnień, z którymi musieli poradzić sobie przedsiębiorcy było zagospodarowanie przestrzeni biurowej.

– W branży IT większość pracowników nadal pracuje zdalnie. Powstaje zatem pytanie, jak wykorzystać wynajętą kiedyś, a dziś niemal pustą przestrzeń biurową. Pomagamy negocjować umowy najmu, przygotować modernizację biur pod inne potrzeby. Pojawiły się też nowe problemy w stosunkach pracy. Takie choćby pytanie: czy pracownik musi wpuścić do domu Inspekcję Pracy

podaje dla Dziennika Rzeczpospolita Krzysztof Mitoraj

Narzędzia zdalne

Praca zdalna jest również rozwiązaniem w branży prawniczej. Część kancelarii, podobnie jak branża IT, zrezygnowała z powierzchni biurowych i przeniosła częściowo pracę do mieszkań. Do realizacji obowiązków z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość przystosowały się również sądy. Ustawa covidowa umożliwia uczestnikom postępowania udział w rozprawach prowadzonych w formie wideokonferencji – tzn. e-rozprawach. W dobie postępującej technologii było to narzędzie oczekiwane od dawna.

– Przekształciliśmy naszą salę konferencyjną w salę rozpraw online, gdzie łączymy się z sądem. Ostatnie dziesięć rozpraw odbyłem właśnie w takim trybie. – mówi Krzysztof Mitoraj. – I to jest coś, co może znacząco przyspieszyć postępowania. Łatwiej będzie zebrać wszystkich uczestników procesu przed kamerą, a zatem i sprawniej go przeprowadzić

Istotna dla usprawnienia pracy prawnika i komunikacji z Klientem jest również digitalizacja dokumentacji. Niestety nie wszyscy Klienci godzą się na taką formę wymiany dokumentów. Powoduje to konieczność spotkania w formie tradycyjnej i pojawienia się w biurze kancelarii. Okoliczność tę determinuje oczywiście charakter zlecenia. W Kancelarii KBPP ok 80 % Zespołu pracuje aktualnie stacjonarnie. Rosnącym zainteresowaniem i uznaniem Klientów cieszą się również zdalne systemy podglądu stanu swojej sprawy prowadzonej przez kancelarię. Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy dysponuje systemem KBPP24 od dawna. System umożliwiają Klientowi weryfikację wykonanych czynności, bieg terminów czy monit korespondencji w sprawie. Podobne rozwiązania stają się coraz bardziej pożądanym przez Klienta medium informacji.

Wyjątki

Z uwagi na specyfikę pracy prawnika, w niektórych przypadkach narzędzia zdalne nie zastąpią bezpośredniego kontaktu z Klientem.

– Moim zdaniem zoom czy teamsy nie sprawdzą się w sprawach karnych. Tam relacja obrońca – podejrzany/oskarżony jest bardzo wrażliwą kwestią i kontakt z klientem raczej musi pozostać osobisty. Pośrednictwo zdalnych narzędzi komunikacji wciąż rodzi zbyt duże obawy o bezpieczeństwo i poufność rozmowy

zauważa dla Dziennika Rzeczpospolita Krzysztof Mitoraj

Wyzwania

Czy praca prawnika w dobie pandemii koncentrowała się główne na wspieraniu Klientów w trudnej sytuacji spowodowanej zatrzymaniem gospodarki? W przeważającej części oczywiście tak. Jednak w dobie pandemii – która zbiegła się w czasie z ustawodawstwem dotyczącym kwestii środowiskowych – rozwinęły się nowe, dotychczas nieeksponowane dziedziny. Istotne ożywienie można również obserwować w branży budowlanej, w której obsłudze specjalizuje się Kancelaria KBPP.

– Sektor ochrony środowiska, inwestycje w energię odnawialną. Tu są widoki na mocny rozwój i duże zapotrzebowanie na usługi prawników. Dotyczy to umów dzierżawy, pozwoleń administracyjnych, przetargów, wreszcie procesu budowlanego i podatków. My dajemy taką kompleksową usługę.

zauważa Krzysztof Mitoraj.

Co przyniesie rok 2021? Czy zaobserwujemy trwałe zmiany w modelu prowadzenia przedsiębiorstw? Jak branża prawnicza poradzi sobie w dobie „po pandemii”? Odpowiedzi na te pytania poznamy zapewne w przyszłorocznym raporcie.

Porównaj artykuł: Kancelaria Prawna Budnik Posnow i Partnerzy – Ranking Kancelarii 2021